a

“Executio Iuris Non Habet Iniuriam”

Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

a

O KANCELARII

Doświadczony i wykwalifikowany personel pozwala prowadzić postępowania egzekucyjne na terenie apelacji lubelskiej.

a

Dla dłużnika

Dłużnik to osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jest on obowiązany spełnić na rzecz wierzyciela określone w tytule wykonawczym świadczenie pieniężne lub niepieniężne.

a

Dla wierzyciela

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (czyli tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności).

a

FORMULARZE DO POBRANIA

Załączniki w postaci formularzy do pobrania.

Kancelaria komornicza – zakres działania

EGZEKUCJA KOMORNICZA

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

EKSMISJA

ALIMENTY

JAK DOJECHAĆ